در سایت بابل‌کالا پرداخت فقط از طریق درگاه زرین پال انجام میشود. اگر درگاهی به غیر از درگاه زرین پال در سایت موجود بود با آن پرداخت نکنید.