چرا باید در بابل کالا فروشنده شوید؟

افزودن محصول با امکانات بالا برای فروشنده

امکان ارسال توسط خود فروشنده

ثبت نام آسان و دسترسی راحت

روند کار:

آموزش استفاده از پنل فروشنده

آغاز فروش در بابل کالا